Na HookED SOLO te Kaiwhakaputa o ngā Tohutohu mō te Mātauranga, e whakamahi ana i ngā Kupumahi.

Na SOLO ngā paearu angitu, paearu rerekē, mō ngā mahi ka āta mahia.
Hangaia mai he paearu angitu, he paearu rerekē mō ngā putanga ako mō te Mātauranga SOLO. Whakamahia ko ngā kupumahi mō ngā mahi ka āta mahia. Kōwhiria he [kupumahi, e tohu ana i tētahi mahi hei mahinga], ka whakauru atu i te [kaupapa], i te [horopaki]. Ka mutu, me whakaputa i te tuhinga.
  
Te kupumahi:
Te kaupapa:
Te horopaki:
Kupumahi [e tohu ana i tētahi mahi hei mahinga]: whakarite(a), hoahoa/hoaina , kōwhiri(a), uiui(a)/pātai(tia), mahi tahi, hurihuria ngā whakaaro, whakahāngai(tia), whakarongo, wetewete(kina), whakamahi(a), whakaranu(a), whātau(a), mātakitaki, maka(ia)/kuru(a), tuari(tia), tapahi(a), whakapiuta(hia), tūhono(tia), whai wāhi atu, tā(ia), tā rāpōpoto(tia), nuku(hia)/neke(hia), whakaatu(ria), me wētahi atu kupu i tua atu. As translated by Dr Ngaere Roberts