He mea hanga paearu hei mātauranga ka whakamahia ki te tinana nā HookED SOLO

He paearu paetae a SOLO hei whakamahi i ngā kupu mahi-ā-tinana, ngā kupu whakaari me ērā tūmomo kupu e whakaatu ana i te mahi ka mahia e te tangata.
Hangaia he paearu paetae SOLO hei whakaputa mātauranga ka whakamahia ki te tinana. Kōwhiria he [kupu mātauranga ka whakamahia ki te tinana], whakaurungia [te kaupapa] me [te horopaki] ki ngā āputa e wātea ana kei raro iho nei. Whai muri i tērā, pāwhiria te “Hangaia te tuhinga” hei whakaputa i te tuhinga paearu.
  
Te kupu mahi:
Te kaupapa:
Te horopaki:
Hei tauira, ko ngā kupu mātauranga ka whakamahia ki te tinana ko te: whakamahere, hoahoa, kōwhiri, uiui, pātai, mahi ngātahi, whaiwhakaaro, whakamahi, whakarongo, whakatikatika, mahi, konatu, tātari, mātakitaki, whiu, tuari, tapahi, whakaū, tūhono, whai wāhi, tuhi, huahua, ahu, whakaatu me ērā momo kupu. As translated by Matthew Fraser