He mea hanga paearu hei taukī mōhio nā HookED SOLO

He paearu paetae a SOLO hei tuhi, hei whakamārama hoki i ētahi kaupapa.

Hangaia he paearu paetae SOLO hei whakaputa taukī mōhio

Kōwhiria he [kupu taukī mōhio], whakaurungia [te kaupapa] me [te horopaki] ki ngā āputa e wātea ana kei raro iho nei. Whai muri i tērā, pāwhiria te “Hangaia te tuhinga” hei whakaputa i te tuhinga paearu.
Kupu taukī mōhio:

Te kaupapa:
Te horopaki:
Ko ngā tūmomo kupu taukī mōhio hei tauira ko te: tautohu, whakaatu i te āhua, whakaraupapa, whakarōpū, whakaōrite me te whakatairite, whakamārama take, whakamārama hua, tātari, tukipū, whakatau wawe, aromātai.
As translated by Matthew Fraser