Nā HookED SOLO te Kaiwhakaputa o ngā Tohutohu mō te Mātauranga, e whakamahi ana i ngā Kupumahi-a-Hinengaro.

Nā SOLO ngā paearu angitu, paearu rerekē, mo ngā mahi tuhituhi, mō ngā mahi kōrero-a-waha.
Hangaia mai he paearu angitu, he paearu rerekē mō ngā putanga ako, mo te Mātauranga SOLO. Whakamahia ko ngā Kupumahi-a-Hinengaro. Kōwhiria he [kupumahi-a-hinengaro], ka whakauru atu i te [kaupapa], i te [horopaki]. Ka mutu, me whakaputa i te tuhinga.
Te kupumahi:
Te kaupapa: Te horopaki:
Kupumahi-a-Hinengaro – wētahi tauira: tāutu(hia), whakaatu(ria), whakaraupapa(tia), whakarōpū(tia), whakatairite(a) me te whakarerekē(tia), whakamārama(tia) i te/ngā take, whakamārama(tia) i te/ngā pānga, tātari(tia), whakaaro tukipū/tukupū, waitohu/whakatau wawe, whakamātau(ria). As translated by Dr Ngaere Roberts